Článek

Aktuální trendy v terapii artrózy u psů – biologická léčba Librela

Osteoartróza nebo také artróza je jedním z nejčastějších onemocnění kloubů, se kterými se v praxi malých zvířat setkáváme. Jedná se o poruchu obnovy – opotřebení kloubní chrupavky a přilehlých struktur kloubů, což vede k jejich poškození (degeneraci). Tento stav je provázen bolestí a kulháním. Ztížený pohyb zvířete vede k zatuhnutí změněných kloubů, zvíře odmítá pohyb, přibírá na váze a dochází k progresi artrózy. U velkých plemen psů mohou mít těžké degenerativní změny kloubů fatální následky, neboť tito psi např. nejsou schopni se postavit či se déle udržet na nohou. Klasická terapie bolesti v souvislosti s těmito nálezy se provádí, podobně jako u lidí, podáváním analgetik.

Revoluční novinkou v léčbě osteoartrózy u psů je preparát Librela. Jedná se o monoklonální protilátku s cíleným účinkem na hlavní mediátor (přenašeč) bolesti v kloubu (NGF). Librela funguje zcela odlišně než klasické léky na bolest (analgetika), nepředstavuje tedy riziko zvýšené zátěže metabolismu jater či ledvin a je tedy vhodná i pro zvířata ve vyšším věku.

Librela je určena pro léčbu všech plemen i hmotnostních kategorií psů, doba trvání účinku po aplikaci je 1 měsíc a je možné dlouhodobé podávání. Aplikace probíhají formou podkožní injekce, tj. jako standardní očkování. Léčba toho typu je dnes možná i koček, pro které byl rovněž vyvinut speciální preparát.

Terapie Librelou je ideální pro pacienty, u kterých byly RTG vyšetřením diagnostikovány degenerativní změny kloubů a trpí mírnou až středně těžkou artrózou. U těchto zvířat vykazuje velmi dobré výsledky z hlediska zmírnění bolesti, což vede ke zvýšení kvality života ve smyslu zlepšení pohybu. Léčba není vhodná pro psy mladší než 1 rok a březí feny.

Úspěšný případ z naší praxe

Fenka retrievera na fotografiích je naše pacientka Oki, která trpí osteoartrózou loketního kloubu. Dostala se k nám ve středním věku s těžkým stupněm kulhání na hrudní končetinu, kde po RTG vyšetření bylo doporučeno chirurgické ošetření lokte a následná dlouhodobá terapie artrózy pomocí biologické léčby, neboť změny kloubu byly již velmi pokročilé. Majitelům Oki se navíc podařilo snížit celkovou tělesnou hmotnost fenky, což v kombinaci s terapií preparátem Librela vedlo k výrazné úlevě od bolesti a ústupu příznaků kulhání. Aktuálně je Oki věkem již seniorka, nicméně jí adekvátní terapie a kontrola hmotnosti stále umožňují zapojení do každodenních aktivit.

Text: MVDr. Daniel Tomala