Zaměření

Chirurgie
Chirurgie VET-PLUS veterinární klinika

Věnujeme se dvěma velkým oborům – chirurgii měkkých tkání a ortopedické chirurgii. Měkkotkáňová chirurgie zahrnuje operace orgánů dutiny břišní, dutiny hrudní, svalů i kůže. Specifickým odvětvím, nenahraditelným pro onkologické pacienty, je chirurgie onkologická a rekonstrukční, zacílená na schopnost odstranit z těla nádor i ve složitých případech a takovým způsobem, který přináší maximální šanci, že byl odstraněn bezezbytku.

Ortopedická chirurgie se naopak věnuje výhradně zákrokům na kostech a jim přilehlým strukturám. V rámci ortopedie poskytujeme plnohodnotný servis při řešení jak vývojových vad, tak úrazových stavů kostí a kloubů. Zde využíváme a rozvíjíme šetrné metody operací, jako jsou typicky miniivazivně vedené operace kloubů či operace fraktur. Zkušenosti z referenčních pracovišť nám přinesly zkušenost, schopnost předvídat a pokoru v přístupu ke každému, i zdánlivě banálnímu chirurgickému zákroku. Týmový a koordinovaný postup přináší našim pacientům bezpečný průběh zákroků a nejlepší možné výsledky léčby. Provádět složité a neběžné chirurgické výkony nám v neposlední řadě umožňuje také sofistikované a trvale modernizované přístrojové vybavení.

Anesteziologie

Anesteziologie VET-PLUS veterinární klinikaAnestezie je podpůrným oborem, využívaným dominantně při chirurgických zákrocích, ale také při diagnostických procedurách vyžadujících zklidnění – sedaci pacientů. Anesteziolog se také stará o nebolestivý průběh zákroků pro pacienta a sleduje své pacienty i po probuzení z anestezie. Individuálně pak nastavuje analgetickou – protibolestivou léčbu pro pooperační období. Inhalační anestezie, přístrojový monitoring životních funkcí a dohled anesteziologa přináší pacientům maximální bezpečí.

Ortopedie

Ortopedie VET PLUS veterinární klinikaKlinická ortopedie se věnuje onemocnění kostí, kloubů, svalů, šlach a vazů. Klademe důraz na stanovení správné diagnózy před započetím léčby, zvláště té chirurgické. K tomu nám dopomáhá moderní přístrojové vybavení. Zamýšlíme se nejen nad vyřešením aktuálního zdravotního problému, ale také nad důvody, které vedly k jeho vzniku a informujeme majitele o možnostech, jak těmto onemocněním předcházet. Máme vytvořen program prevence, velmi důležitý pro včasné odhalení vrozených a vývojových ortopedických vad, zejména u štěňat velkých a obřích plemen psů.

Stomatologie
Stomatologie VET PLUS veterinární klinikaStomatologické ošetření zahrnuje odstranění zubního kamene ultrazvukem, povrchovou úpravu (leštění) skloviny a závěrečný výplach desinfekčním roztokem. V případě nevratného poškození provádíme extrakce (trhání) zubů. Stomatologické výkony vedeme v šetrné inhalační anestezii.
Interní medicína
Interní medicína VET-PLUS veterinární klinikaJe centrálním mozkem všech medicínských oborů a představuje komplexní péči o zvířata s vnitřními chorobami. Jedná se hlavně o diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním trávicího traktu, dýchacího systému, endokrinního systému a s poruchami metabolismu a vnitřního prostředí. Víme, že kočka není malý pes, léčba koček je zcela svébytným oborem.
Laboratoř
Laboratoř VET PLUS veterinární klinikaVlastní laboratorní zázemí kliniky je denně v permanenci. Umožňuje provádět širokou škálu laboratorních vyšetření bez časové prodlevy. To je důležité zejména u akutních a chirurgických pacientů. Hojně využívané externí laboratoře v Evropě i USA jsou pak dostupné pro potřeby rozsáhlých či speciálních vyšetření.