Článek

Cestování se zvířetem do zahraničí

Přepravit do zahraničí můžete i jiná zvířata, než jsou pes, kočka nebo fretka.  V následujícím textu se však budeme věnovat pouze radám, jak vycestovat mimo Českou republiku s těmito nejčastějšími druhy našich zvířecích kamarádů. Společně pro ně používáme označení – „zvířata v zájmovém chovu“.

Cestování psa, kočky nebo fretky je v rámci EU podmíněno několika pravidly, která se mohou v jednotlivých členských státech lišit. Obecně se jedná o nekomerční přesuny zvířat, zkrátka takzvané rekreační cestování. Pro cestování se zmíněnými zvířaty do většiny zemí EU jsou nezbytná vždy minimálně následující opatření:

  • pas zvířete v zájmovém chovu
  • identifikace zvířete čipem
  • platná vakcinace proti vzteklině

Některé země EU, Norsko, Lichtenštejnsko a jiné si kladou pro vstup na svá území speciální podmínky – např. ošetření proti echinokokóze, stanovení hladiny protilátek, vystavení potvrzení o zdravotním stavu zvířete. Pro cestování do jednotlivých států se vždy doporučujeme předem informovat na webových stránkách Státní veterinární správy, kde jsou přehledně rozepsány podmínky jednotlivých zemí pro vstup a další důležité podrobnosti.

Proti čemu naočkovat?

Kromě uvedené povinnosti naočkovat zvíře proti vzteklině, doporučujeme i vakcinace proti základním infekčním chorobám psů, koček a fretek. V případě psů proti psince, infekční hepatitidě, parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze. U koček proti infekční rhinitidě, kaliciviróze, panleukopénii a chlamydióze. U fretek minimálně proti psince. Dalším doporučeným ošetřením je odčervení. Standardně je dostatečné proti echinokokóze, v případě cestování do jižních států i proti srdeční červivosti a vnějším parazitům.

S čím vám pomůžeme u nás na klinice?

V rámci ambulantní a preventivní péče lze na naší klinice zajistit veškeré výše zmíněné úkony. Vakcinace vztekliny se provádí od 3 do 6 měsíců věku zvířete a poprvé se přeočkovává po roce. Další interval očkování záleží na použitém typu vakcíny. Vystavení pasu je podmíněno neměnným označením zvířete (čipem) a vakcinací proti vzteklině. Aplikace mikročipu je prováděna podkožně jehlou a pro zvíře většinou není bolestivější než aplikace vakcíny.

Text: MVDr. Lenka Krásná