Článek

Pacientka Regina s nádory na mléčné žláze

Dobrmanní slečna Regina

Naším prvním pacientem roku 2023 na operačním sále byla dobrmanní slečna v nejlepších letech s novotvary na mléčné žláze.

Jeden z novotvarů na mléčných žlazách

Regina byla odložena svým majitelem do útulku, kde ji při úvodní zdravotní prohlídce ošetřovatelé zjistili nádory na obou mléčných lištách. Vzhledem k tomu, že je fence 6 let, odstranění nádorů se nabízí jako dobrá možnost řešení jejího stavu s výhledem na další kvalitní život.

Předoperační vyšetření a odběr krve

Provedli jsme klinické vyšetření, rozbor krve a pomocí RTG snímku také ověřili, že Regina nemá na plicích metastáze, který by tam mohly být v případě již rozvinutého onkologického onemocnění. Protože všechna uvedená vyšetření dopadla dobře, nesignalizovala nic nepříznivého a fenka byla podle plánu 12 hodin vylačněná, začali jsme Reginu připravovat na operační zákrok – parciální mastektomii.

Pacientka zklidněná sedací

Pacientku jsme zklidnili sedací, sestřička oholila plánované operační pole a poté ho ještě umyla.

Sestřička připravuje operační pole – oholí a umyje část určenou k operaci

Vzhledem k rozsahu a rozmístění novotvarů na obou mléčných lištách jsme se rozhodli provést celkem dva samostatné zákroky. V rámci jedné operace by šlo o příliš rozsáhlý zákrok a pro pacientku by to také znamenalo hodně bolestivou rekonvalescenci. Regi tedy po nějakém čase, až se zhojí, bude čekat ještě druhá návštěva operačního sálu.

Před zahájením operačního zákroku – parciální mastektomie

Na snímku vidíte, jak je pacientka na sále napojená na automatický inhalační přístroj a celá „zarouškovaná“, včetně hlavy. Je to z důvodu sterility operačního pole, odkryté je pouze místo, ve kterém je zákrok plánovaný.

Zarouškovaná pacientka

Pan doktor Tomala v průběhu 60 minut fence odstranil nejen novotvary, ale také přilehlé oddíly mléčných lišt. Jedná se o běžnou praxi při podezření na onkologické onemocnění, tkáň v okolí novotvarů může obsahovat další, pouhým okem neviditelné, zhoubné buňky, ze kterého by v blízké době opět „vyrostly“ nové nádory. V rámci jednoho operačního zákroku se rovněž provádí kastrace. Na fotografii níže vidíte, že vrchní vrstva kůže je v místě sešití opatřena kovovými „staplery“. Jedná se kožní svorky, které nahrazují standardní uzlíčkové stehy a zajištují optimální přiblížení okrajů kůže a tudíž její správné zahojení. Tyto svorky se za 10 dní po zákroku odstraňují.

Dezinfekce operační rány

Po skončení operace přebírá péči o pacientku sestřička. Operační ránu potře roztokem dezinfekce, ránu překryje gázou a obleče pacientku do prubanu, který drží krytí na ráně.

Překrytí operační rány

Zvíře je po operačním zákroku citlivé na prochlazení, takže jsme Reginku pěkně zabalili do deky, aby byla v teple a sestřička ji kontrolovala až do úplného probuzení z anestezie. Pacienty propouštíme ze zákroků domů vždy plně probuzené a schopné chůze.

Po zákroku je zvířátko citlivé na prochlazení, proto ta deka

Poslední, ale důležitou, součástí léčby pacientky, je odeslání odebrané tkáně do speciální laboratoře na histopatologický rozbor. Během týdne až deseti dnů nás z laboratoře vyrozumí, zda se jednalo o zhoubné novotvary. Pokud ano, z rozboru se dozvíme, o jaký druh onkologického onemocnění se přesně jedná a jak agresivní nemoc je. Podle těchto výsledků se dokážeme přesněji rozhodovat, jaké další možnosti léčby Reginy jsou.

Vzorek odebrané tkáně připravený na odeslání do laboratoře na podrobný rozbor

V těchto dnech se Reginka nachází v péči útulku Dogpoint, kde úspěšně probíhá její rekonvalescence a kde časem bude hledat i nového páníčka.

Text: tým VET-PLUS